02.2013г.

Участие в заседание на CEN / TC 366

Технически експерт на "Екогуми" АД, инж. Стоянка Христова, взе участие във втората пленарна среща на CEN/TC 366 - Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT), Лион, Франция, и участва в заседание на работна група (РГ) 2 "Физични характеристики".

04.2013г.

ЕКОГУМИ АД поднови лиценза си

ЕКОГУМИ АД получи ново разрешение като организация по оползотворяване на гуми със срок до 31.12.2017г. Организацията  притежава  разрешение № ООп - ИУГ - 6 - 00 / 01.04.2013 г. издадено от Министерството на околната среда и водите. Документът беше връчен от зам.-министър Евдокия Манева на изпълнителния директор на ЕКОГУМИ АД, Кирил Здравков на 8 април 2013г.

Организация по оползотворяване
на
Асоциацията на производителите,
вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми
12.2010 г.

ЕКОГУМИ АД получи лиценз

ЕКОГУМИ АД получи лиценз за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми. Документът бе връчен официално от зам.-министър Евдокия Манева на изпълнителния директор на ЕКОГУМИ АД, Кирил Здравков на 22.12.2010г. Издаденото на ЕКОГУМИ АД разрешение е с № ООп-72-00 / 21.12.2010г. и важи до 31.12.2015г. Организацията по оползотворяване е отворена за членство на всички фирми, които пускат на пазара гуми и дължат продуктова такса съгласно Наредбата по ПМС 120/2008г.
11.2010 г.

ЕКОГУМИ АД подаде заявление за лиценз на 2 ноември 2010г.

ЕКОГУМИ АД подаде заявление по чл. 62, ал.2 от ЗУО за издаване на разрешение на организация за оползотворяване на излезли от употреба гуми. Заявлението е подадено един ден след като Министерството на околната среда  и водите (МОСВ) официално започна да приема документи за организации за оползотворяване на излезли от употреба гуми.

01.2012г.

Членство в CEN/TC 366 - Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT) - новоучреден технически комитет по стандартизация към европейската организация по стандартизация 

В Милано, под домакинството на италианската организация по стандартизация, се проведе първата пленарна среща на CEN/TC 366 "Материали, получени от излезли от употреба гуми", на която присъстваха делегации от 10 страни-членки на CEN, както и представители на Европейска асоциация на производители на гуми и каучукови продукти (ETRMA). Участие взеха и български експерти - Христина Георгиева, главен експерт в сектор "Химия, текстил и храни" в Българския институт за стандартизация и Кирил Здравков, изпълнителен директор на "Екогуми" АД.
Обхватът на новия комитет ще бъде стандартизация на материали, получени от излезли от употреба гуми (например късове стружки, гранули, прахове, стомана, текстил)
Новият технически комитет ще се състои от 4 работни групи (РГ), които ще разработват стандарти в основните направления от областта на дейност на CEN/TC 366, а именно:

РГ 1 "Ратифициране на CEN/TS 14243"
РГ 2 "Физични характеристики"
РГ 3 "Охарактеризиране на състава"
РГ 4 "Общи свойства на излезлите от употреба гуми"

"Екогуми" АД е одобрен за участие на експертно ниво в работата на експертни работни групи РГ2 и РГ 4.

12.2011г.

Членство в Българския институт по стандартизация (БИС)

"Екогуми" АД е приета за пълноправен член на Българския институт по стандартизация (БИС), с участие в дейностите по стандартизация на експертно ниво към технически комитет ТК 76 "Каучук".

01.2011 г.

Членство в ETRA

"Екогуми" АД е приета за пълноправен член на Eвропейсктата асоциация по рециклиране на гуми  ETRA (The European Tyre Recycling Association). Изпълнителният директор Кирил Здравков взе участие в годишната конференция, Брюксел, Белгия. Асоциацията е отговорен фактор на европейски ниво и работи в областта на професионално-техническата  и на законодателната  уредба на рециклирането на гуми.  Конференцията прие редица информационни и стратегически документи, с акцент към новите членове на ЕС, и по този повод участието на Р България бе оценено изключително положително.