Организация по оползотворяване
на
Асоциацията на производителите,
вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми